L’ART DE DIFERENCIAR LA VOSTRA EMPRESA

L’existència de publicacions digitals per a la majoria dels suports gràfics tradicionals com són llibres, catàlegs o publicacions de tot tipus ha esdevingut una realitat a l’abast de qualsevol empresa.

És precisament per aquest ús massiu que, avui, la singularitat, la diferenciació, l’elegància i el prestigi que ofereix un suport de comunicació basat en la impressió gràfica esdevé, més que mai, un element de distinció que diferencia els nostres clients respecte dels nostres competidors.

Des d’aquestes pàgines impreses en tinta i paper, us oferim l’oportunitat de sentir-vos de nou especials. De nou diferents.

Perquè hi ha coses a la vida que no desapareixen mai. Perquè són la vida mateixa.

IMPRESOS CORPORATIUS
Carpetes, targetes, sobres bosses, cartes, targetons…

MOLT MÉS QUE UN SERVEI AL CLIENT

Fa molts anys que imprimim per a empreses grans i petites. Hem fet milers de treballs de la índole més diversa. Sempre des de l’exigència amb la qualitat, el servei i l’adaptació a les noves tendències. Als nous temps.
Hem creat un equip multidisciplinari que s’adequa a les necessitats específiques de cada treball, de cada client. Per això, podem anar més enllà. Som els vostres consultors.
Els vostres consellers per a tot el que correspongui a l’àmbit de la producció gràfica d’una empresa moderna.

Som consultors. Facilitem solucions, opcions i recerca. Des de la màxima exigència tècnica i el rigor per complir els terminis i els serveis.

IMPRESOS PRESTIGI
Memòries, catàlegs presentació producte o servei…

QUAN UN BON INICI ÉS LA GARANTIA D’UN

BON FINAL

Tot projecte d’impressió gràfica s’inicia amb un procés essencial (i sovint menystingut) que resulta del tot determinant per a l’èxit final de qualsevol treball. La fase de preimpressió.

La supervisió dels processos de qualitat, de digitalització i de maquetació. La realització d’originals, el seu disseny, les conseqüents proves de color certificades. Els PDF.

La posterior personalització, correcció i traducció. La imposició i la confecció de planxes digitals i, finalment, la preparació per a la futura impressió formen part del procés al qual se sotmet un treball de qualitat.

A ARTGRAF hem desenvolupat un mètode propi que evoluciona constantment i que garanteix l’excel·lència en la traçabilitat de qualsevol treball. Des del començament fins al final.

IMPRESOS PUBLICITARIS
Revistes, fullets, tríptics, díptics

UNA IMPRESSIÓ A MIDA (OFFSET I DIGITAL)

Quan necessitem rapidesa, flexibilitat i eficiència mantenint criteris de qualitat, la impressió digital ens permet assolir uns objectius òptims amb la màxima celeritat en el lliurament de les feines.

Si el que volem és reposar textures, marcatges i volums, caldrà recórrer a la fiabilitat i a les prestacions que ens atorga l’ús de la tècnica tradicional de la quadricromia.

ARTGRAF ofereix un univers de matisos, de tractaments, de detalls i d’olors que destil·la la tinta. La transformem en colors directes, Pantone, metal·litzats, fluorescents, trames. Tot sobre qualsevol material de paper, cartolina, offsets, estucats texturats, metal·litzats o especials. Al vostre gust.

Tot un plaer per als sentits per als qui aprecien i valoren el gust de l’autenticitat en cada detall.

IMPRESOS COMERCIALS
Targetes, postals, flyers, etiquetes, adhesius

QUAN L’ENQUADERNACIÓ SUMA VALOR A CADA PEÇA

Qualsevol llibre, sigui de la mena que sigui. Un catàleg corporatiu, de prestigi o comercial, publicacions, revistes o fins i tot simples blocs de paper, talonaris i peces de la papereria més diversa, han de recollir les pàgines, i desar-ne el contingut en un vestit fet a mida.

A ARTGRAF disposem d’un mostrari de tècniques i elements molt ampli a partir del qual desenvolupem una acurada selecció de processos industrials i especials, necessaris per a l’enquadernació del producte gràfic: grapada, rústica cosida, fresada, PUR, wire-o, espiral, tapa dura…

Perquè l’eficiència, el treball artesà i la tecnologia arriben fins on acaba la peça. En l’excel·lència i el gust per cada detall.

IMPRESOS EDICIÓ
Llibres editorials, fotos, art, promocionals…

LES FEINES PETITES MEREIXEN LA MÀXIMA ATENCIÓ

A ARTGRAF, l´experiència i els coneixements que al llarg del temps s’han transmès de pares a fills, ens han ensenyat que cada feina, per petita o modesta que aquesta sigui, mereix sempre la nostra màxima atenció tant específica com puntual.

Productes d’un ús diari com poden ser els talonaris o els blocs de notes, requereixen tot un seguit de cures i procesos que van més enllà del que és extrictament la impressió: taladrar, numerar, encolar, intercalar, cosir, enllomar, etc.

Són feines que agafades per les mans d´un bon operari, format des de el seu inici per la tradició d’un aprenatge artesanal i, més endavant, per l’experiència de molts anys d´ofici, asseguren un final sense sorpreses.

Sens dubte, a ARTGRAF, la qualitat d’un producte perfectament imprès i acabat la tindreu garantida.

IMPRESOS LLIBRETES, BLOCS I TALONARIS
Llibretes, blocs encolats, amb wire-o, talonaris, tacs de notes…

QUAN L’IMPORTANT ÉS L’ASPECTE

La percepció de les formes, dels volums de tota mena. Les sensacions que experimentem al tacte són elements determinants a l’hora de valorar el disseny d’un producte acabat.
Ja sigui en el món editorial com en el publicitari, l’acabat final és essencial per a l’impacte de qualsevol peça gràfica.
Al llarg de la història sempre ha estat així. Recollint aquest bagatge, a ARTGRAF vetllem per l’excel·lència a l’hora de lliurar als nostres clients un producte gràfic d’alt valor i prestigi.
En aquest procés intervé, de manera destacada, la tecnologia més moderna i adaptable a cada cas: stamping de metal·litzats, UVI selectiu, plastificats per alimentació i antiratllades. Relleus en sec, encunyacions, encolats, textures, rascables…
Un món de solucions al servei del producte.

IMPRESOS TROQUELATS
Caixes, displays, calendaris, carpesans…