Papers Ecològics

El nostre compromis amb el medi ambient es tradueix amb l’us de matèries primeres respectuoses amb el mateix. En els nostres processos utilitzem papers ecològics dotats de les seves corresponents certificacions, tal és el cas de la EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), la PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), la FSC (Forest Stewardship Council) i les ISO 9001 i 14001. També disposem de papers blanquejats sense clor (TCF), sense clor gas (ECF), fabricats amb cel·lulosa recuperada i no verge (100% Recycled) o només amb part dels seu material reciclat (Recycled). També utilitzem papers amb la Etiqueta Ecològica Europea, amb la Etiqueta mediambiental escandinava, amb la alemana o amb la ISO 9706 sobre permanencia de papers per a documents

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): És una normativa voluntària de la Unió Europea que reconeix a aquelles organitzacions que han implantat un sistema de gestió mediambiental i han adquirit un compromís de millora contínua, verificat mitjançant auditories independents. Les organitzacions reconegudes amb l’EMAS tenen una política mediambiental definida, fan ús d’un sistema de gestió mediambiental i donen compte periòdicament del funcionament d’aquest sistema a través d’una declaració mediambiental verificada per organismes independents.

PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification schemes): És una organització independent, no lucrativa, no governamental, fundada el 1999 que promou la sostenibilitat dels boscos mitjançant la certificació d’un organisme independent. El PEFC garanteix als compradors de productes de fusta i de paper que la fusta emprada per la indústria de la transformació procedeix de boscos gestionats d’acord a criteris de sostenibilitat, establint pautes de control al llarg de la vida del producte, partint del seu procés de fabricació i incloent transport i distribució.

FSC (Forest Stewardship Council): Consell d’Administració forestal. és una Associació Internacional d’Empreses i Organitzacions que han formulat uns principis generals per a una silvicultura responsable. La certificació forestal és el procés d’avaluació que es porta a terme en boscos o plantacions per determinar si aquests estan sent ben manejats d’acord a un grup d’estàndards acordat prèviament. La missió de FSC és promoure el maneig forestal ambientalment apropiat, socialment benèfic i econòmicament viable dels boscos del món. L’eina principal de l’FSC per complir la seva missió és la certificació forestal i un esquema d’etiquetatge de productes. FSC és una etiqueta de producte que permet als consumidors reconèixer productes que donen suport al creixement de maneig forestal responsable en tot el món. La cara pública d’aquest sistema és la marca registrada FSC.

ISO 9001: Ha estat elaborada pel Comitè Tècnic ISO / TC176 de ISO Organització Internacional per a l’Estandarització i especifica els requisits per a un bon sistema de gestió de la qualitat que poden utilitzar-se per a la seva aplicació interna per les organitzacions, per certificació o amb fins contractuals.

ISO 9706: Norma sobre permanència de papers per a documents.

ISO 14001: Aquesta norma internacional la pot aplicar qualsevol organització que desitgi establir, documentar, implantar, mantenir i millorar contínuament un sistema de gestió ambiental.

TCF (Totally Chlorine-Free): Són papers en la fabricació dels quals s’ha utilitzat cel·lulosa blanquejada totalment sense clor.

ECF (Elemental Chlorine-Free): Són papers fabricats amb cel·lulosa que no ha estat blanquejada amb clor gas. Garanteix mínims continguts de clor en el paper.

100% Recycled: Són papers fabricats a partir de fibres cel·lulòsiques recuperades (paper usat) i no basant-se en cel·lulosa verge.

Cigne nòrdic: Etiqueta mediambiental escandinava.

Àngel Blau: Etiqueta mediambiental alemanya.

Flor: Etiqueta Ecològica Europea.

A Artgraf creiem que la preservació del nostre entorn és cosa de tots, la conciencació de que hem de cuidar del nostre ecosistema ha de venir tan de part dels qui elaborem el producte com dels qui fem la comanda, només entre tots podrem aconseguir aturar la degradació creixent a la que està sotmes el nostre planeta però no hem d’esperar a que siguin els altres els qui donin el primer pas, per això nosaltres ja l’hem donat, ara esperem que tu donis el teu exigint que el teu producte s’elabori amb aquests tipus de materials i no amb d’altres.

certificacions ok

Sense comentaris

Publica un comentari